O ZNAKU

TEMELJ POSLOVNE ODLIČNOSTI

ZNAK ODLIČNOSTI V GRADBENIŠTVU

Tako kot v drugih panogah, se tudi v gradbeništvu sprašujemo, na kakšen način obvladovati svoje poslovanje, da bodo organizacije poslovale trajno uspešno in zagotavljale rezultate vsem deležnikom (kupci, dobavitelji, zaposleni, družba), ki takšno trajno uspešnost v prihodnosti pričakujejo in tudi omogočajo.

Kot pomoč svojim članom pri teh aktivnostih je Sekcija gradbincev zasnovala »Znak odličnosti v gradbeništvu«, ki temelji na modelih poslovne odličnosti.

V okviru “znaka odličnosti v gradbeništvu”
se podjetja ocenjujejo glede:

 • načina vodenja podjetja
 • pristopa k izvajanju del
 • odnosa do kupcev
 • odnosa do zaposlenih in izvajalcev
 • odnosa do dobaviteljev in partnerjev
 • sodelovanja z okoljem, v katerem delujejo
 • pravočasnega zagotavljanja odpornosti in spremembe v poslovnem okolju

Ocenjevanje se izvaja na podlagi javno dostopnih podatkov, referenc in mnenja naročnikov in dobaviteljev, v razgovoru z vodilnimi na sedežu podjetju in na gradbenih objektih oziroma na terenu.

Na osnovi ocene doseganja odličnosti se podjetje uvrsti v eno izmed kategorij: zlati, srebrni ali bronasti »znak odličnosti v gradbeništvu«.

Znak odličnosti se vzdržuje z obdobnimi ocenjevalnimi obiski v podjetjih, na vsaki dve leti.
Z »Znakom odličnosti v gradbeništvu« se želi spodbuditi gradbene podjetnike in obrtnike, da delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, ob zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo, ter da se želijo stalno izboljševati.

Pristopni pogoji >

Znak odličnosti ne pomeni samo, da je podjetje trenutno odlično pri poslovanju ali kakovostno v svojem izvajanju del. Pridobljen »Znak odličnosti v gradbeništvu« pomeni, da podjetje hkrati:

 • Zasleduje trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne rezultate poslovanja
 • Dodaja vrednost za kupce in s tem povečuje njihovo zadovoljstvo
 • Je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto ter z navdihom za zaposlene
 • Pravočasno razvija svoje sposobnosti za realizacijo sedanjih in bodočih naročil
 • Dosega uspehe z kompetencami zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost
 • Spremlja svoje poslovno okolje in se agilno odziva na spremembe (prepoznava grožnje in priložnosti)
Prijavite svoje podjetje >

Dodana vrednost Znaka odličnosti v gradbeništvu:

 • Povečan ugled podjetja v strokovni javnosti, pri naročnikih in pri zaposlenih
 • Zmanjšano število poslovnih in operativnih težav podjetja in s tem povezanih stroškov
 • Podjetje prepoznava in upošteva zakonodajne zahteve
 • Podjetje posluje po načelih trajno uspešnega delovanja in si zagotavlja konkurenčnosti in odpornost na spremembe
 • Izboljšana marketinška podoba podjetja

PRIJAVITE SVOJE PODJETJE!

kontakt >
pristopni pogoji >