VSTOPNI POGOJI

ZA PRIDOBITEV ZNAKA ODLIČNOSTI V GRADBENIŠTVU

Da lahko pristopi k ocenjevanju za pridobitev “Znaka odličnosti v gradbeništvu”, mora podjetje izpolnjevati naslednje vstopne pogoje: 

  • registracija v RS najmanj zadnja tri leta, za vsaj eno od klasificiranih dejavnosti v gradbeništvu navedenih v Pravilniku o podeljevanju znaka odličnosti v gradbeništvu.
  • V primeru registracije več različnih dejavnosti, mora podjetje na področju gradbeništva opravljati vsaj polovico vseh svojih poslov
  • Pridobljeno obrtno dovoljenje, v kolikor je za registrirane dejavnosti podjetja na podlagi Obrtnega zakona to potrebno
  • Vodstvo podjetja ni v (pred)kazenskem postopku
  • Podjetje ni v insolvenčnem postopku
  • Podjetje je član Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Kako lahko pristopimo k ocenjevanju?

PRISTOP K OCENJEVANJU POTEKA V DVEH KORAKIH

1. korak

Kandidati najprej izpolnijo vprašalnik o podjetju

Vprašalnik >
2. korak

in po dokončni odločitvi še vlogo za ocenjevanje

Vloga >

Način ocenjevanja in podeljevanja, vstopni pogoji ter kriteriji in merila so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o podeljevanju znaka odličnosti.

Ocenjevanje podjetij vršijo usposobljeni ocenjevalci s pomočjo ocenjevalnega modela. Glede na dosežene rezultate podjetje lahko pridobi zlati, srebrni ali bronasti znak odličnosti v gradbeništvu.

Ne glede na barvo pridobljenega znaka, so vsi dobitniki odlična podjetja iz gradbene dejavnosti, ki izpolnjujejo visoka merila v vseh segmentih poslovanja. Imetniki znaka odličnosti, poleg listine odličnosti, prejmejo logotip znaka z ustreznimi identifikacijskimi oznakami, ki ga v skladu s sprejetimi navodili lahko uporabljajo pri trženju in promociji, v vseh svojih dokumentih in na spletnih straneh. Veljavnost znaka je 2 leti.