OCENJEVALNI MODEL

IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE

Ocenjevalci v postopkih ocenjevanja za “Znak odličnosti v gradbeništvu” uporabljajo ocenjevalni model s spodaj navedenimi kriteriji, s pomočjo katerega iščejo odgovore na vprašanja povezana z načinom poslovanja in rezultati podjetja

Dejavniki poslovanja

Rezultati poslovanja

Rezultati povezani s kupci

Kako se v podjetju ugotavlja zadovoljstvo kupcev, ali zadovoljstvo kupcev raste, ali so prepoznani strateški kupci in z njimi zaposleni pravočasno komunicirajo/delujejo v skladu s plani

Rezultati povezani z ljudmi

Ali podjetje spremlja zadovoljstvo zaposlenih, stimulira njihovo zavzetost za opravljanje del ter nagrajuje rezultate in motiviranost za nadpovprečne dosežke, so za ključne zaposlene v podjetju vzpostavljene smernice njihovega strokovnega razvoja, kako dejansko poteka notranja komunikacija v podjetju.

Dosežki povezani z okoljem

Kako se navzven kaže družbena odgovornost in odgovornost podjetja do okolja, izpolnjevanje zahtev varnosti in zdravja pri delu, sodelovanje v branžnih organizacijah, sodelovanje z izobraževalnimi institucijami.

Ključni rezultati poslovanja podjetja

Kateri kazalniki se uporabljajo za ugotavljanje uspešnosti posameznih segmentov delovanja podjetja in kakšni so rezultati kazalnikov, ali ima podjetje postavljene obdobne/letne poslovne cilje in v kolikšni meri so ti cilji doseženi, so trendi rezultatov ključnih kazalnikov v zadnjih letih pozitivni in kažejo na organsko in trajno rast tudi v bodoče.

PRIJAVITE SVOJE PODJETJE!

kontakt >
pristopni pogoji >